vrijdag, september 06, 2019

Yoshitomo Nara #4


Yoshitomo Nara's studio in Tokyo, 2005. (bron: Yoshitomo Nara | facebook)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten