dinsdag, juni 21, 2022

Raqib Shaw


Raqib Shaw's studio, Peckham, South London, 2022(?). (bron: Apollo Magazine, foto: Joseph Sinclair)


Raqib Shaw’s studio. (bron: artnet, foto: Naomi Rea)


Raqib Shaw In the Studio, 2013. Stills from the video "Raqib Shaw In the Studio 2013". (bron video: vimeo)

> Raqib Shaw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten